Kursai skirti projekte dalyvaujančių mokytojų ir bibliotekininkų mokymams