Asociacija INovatyvus moksleivių Papildomo Ugdymo Tinklas (INPUT)

foto2014 m. vasario 21 d.  Vilniaus kolegijoje vyko steigiamasis Asociacijos susirinkimas, kuriame dalyvavo septynių institucijų atstovai. Asociacijos steigėjai yra Alytaus kolegija, atstovaujama Danutės Baravykienės, Vilniaus kolegija, atstovaujama doc. dr. Romano Tumasonio, Kauno technologijos universiteto Jaunųjų kompiuterininkų mokykla atstovaujama doc. dr. Danguolės Rutkauskienės, Nacionalinė distancinio mokymo asociacija, atstovaujama doc. dr. Reginos Kulvietienės, VšĮ Baltijos edukacinių technologijų instituto Vilniaus kompiuterininkų akademija, atstovaujama Giedrės Petraitytės, MB Projektų vadybos centras, atstovaujamas Brigitos Dromantienės bei VšĮ Robotikos akademija, atstovaujama Artūro Gaulios.

Asociacija INovatyvus moksleivių Papildomo Ugdymo Tinklas (INPUT) savo veikla stiprins vieningą inovatyvaus papildomojo moksleivių ugdymo sistemą. Asociacijos tikslas vienyti pasirenkamojo vaikų ugdymo ir kitas institucijas, skatinti ilgalaikį bendradarbiavimą tarp švietimo, mokslo bei verslo institucijų. Siekti stiprinti papildomo ugdymo tinklą, įgyvendinant nacionalines ir tarptautines programas, skatinančias bendras veiklas su švietimo, studijų, mokslo, kultūros, verslo bendruomene bei viešuoju sektoriumi. Taip pat telkti specialistus, dirbančius skirtingose mokslo, studijų, švietimo, verslo bei viešojo sektoriaus institucijose, bendrų projektų bei mokslinių tyrimų rengimui ir vykdymui, dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose, susijusiuose su papildomu moksleivių ugdymu.

 

Paskutinį kartą modifikuota: Ketvirtadienis, 2015 balandžio 2, 09:50