PaTInKA!

PaTInKA! – asociacijos „INFOBALT“ ir Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos (LInMA) iniciatyva rengiamas pirmas ilgalaikis projektas, skirtas mokinių kūrybiniams įgūdžiams IT srityje lavinti.

Projekto „PaTInKA!“ tikslas – užtikrinti skirtingų formų ir turinio būrelių (neformaliojo ugdymo), orientuotų į kūrybišką informacinių technologijų taikymą, plėtrą Lietuvoje. Projekto metu taikomos įvairios, mokiniams patrauklios ugdymo formos – be įprastinių užsiėmimų klasėje, vyks varžybos, vasaros stovyklos, nuotolinis mokymasis (savarankiški kursai) ir konsultacijos socialiniuose tinkluose, kūrybinės praktinės laboratorijos, „šešėliavimas“ lankantis verslo įmonėse ir stebint IT profesionalų darbą ar susipažįstant, kaip IT panaudoja kitų profesijų specialistai.

Infobalt projekto „PaTInKA!“ neformaliojo ugdymo programas „Programavimas“ bei „Nuotolinė jaunųjų programuotojų mokykla“ įgyvendina Kauno technologijos universitetas su Baltijos edukacinių technologijų institutu.

Projektas „Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį (Patinka!)“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-016) yra finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Daugiau informacijos: http://www.infobalt.lt/

Paskutinį kartą modifikuota: Pirmadienis, 2014 sausio 27, 12:55